Public Affairs

Voor veel organisaties is ‘Den Haag’ ver weg. Maar politieke besluitvorming kan directe invloed hebben op het functioneren van een organisatie, branche of onderneming. Dan is het belangrijk om de weg te kennen rond het Binnenhof en bij de Haagse departementen. Lindblom brengt in kaart hoe besluitvorming verloopt en wie daar invloed op heeft. We monitoren en analyseren relevante issues en geven advies hoe daar op in te spelen. We zorgen dat u op het juiste moment aan tafel zit en helpen u om uw lot te bepleiten, in politiek en ambtelijk Den Haag, in de media en zo nodig in Brussel.