Nationale ombudsman blikt vooruit

09/07/2019

Wat is de relatie tussen burger en overheid in 2030? Dat vraagt de Nationale ombudsman dit jaar aan overheidsinstellingen, maatschappelijke partners én aan zichzelf. Tijdens denk- en inspiratiesessies, een social hackathon en een groot congres blikken zij vooruit op aankomende maatschappelijke veranderingen en wat dit betekent voor de rol van de overheid en van de burger. Lindblom adviseert en ondersteunt de Ombudsman bij de organisatie van de evenementen.

Op 14 en 16 mei ontving Reinier van Zutphen deskundigen vanuit overheidsinstellingen, sociale partners, onderzoeksinstituten en de journalistiek voor een denk- en inspiratiesessie over de toekomstige relatie tussen burger en overheid. De aanwezigen gingen in op prikkelende stellingen over o.a. de identiteit(scrisis) van de overheid, het gebruik van AI en zelflerende systemen en de verhouding van de overheid ten opzichte van private organisaties. Lindblom adviseerde over de opzet van de sessies en organiseerde de bijeenkomsten.

Begin juni kwamen ruim 40 vertegenwoordigers van verschillende organisaties bijeen voor een social hackathon. In de Metaal Kathedraal in Utrecht gingen zij onder leiding van het team Social Hackathon op creatieve en energieke wijze op zoek naar oplossingen over hoe we de kwetsbare burger, door samen op te trekken, nog beter kunnen helpen. Met als winnend idee een zelflerend online platform, waar maatschappelijke organisaties met al hun vragen terecht kunnen. Samen met het team van Social Hackathon en van de Nationale ombudsman organiseerde Lindblom deze inspirerende bijeenkomst.

Denk- en inspiratiesessie

Denk- en inspiratiesessie bij Bleyenberg Den Haag