Ondernemen leer je op school!

04/12/2018

Jong Ondernemen is de grootste organisatie in Nederland die ondernemerschapsonderwijs verzorgt. Per jaar maken zo’n 80.000 jongeren via Jong Ondernemen kennis met ondernemerschap door onderwijspakketten voor basis- en middelbaar onderwijs, maar ook voor mbo, hbo en universiteiten. De stichting heeft een fors ambitie: ondernemen vast in het curriculum zodat alle jongeren er minimaal één keer in hun schoolcarrière mee in aanraking komen.

Het doel van de stichting is jongeren een ondernemende houding bij te brengen waardoor zij zich beter kunnen redden op de arbeidsmarkt. Met haar programma’s wil Jong Ondernemen jongeren en studenten ondernemender maken. Jong Ondernemen werkt samen met Lindblom om deze ambitie te verwezenlijken door de naamsbekendheid en zichtbaarheid verder te vergroten bij docenten, scholen, bedrijven en organisaties. Zo produceerden we recent samen met het Haags productiebedrijf een corporate film (zie foto). Het bereik van de stichting zit flink in de lift. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. Dat is niet zo gek, want de economie vraagt anno 2018 immers om ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers.

De programma’s van Jong Ondernemen zijn erop gericht jongeren een kans te geven om een echte onderneming op te zetten. Met een eigen bankrekening en online bankieren gaat het pas echt leven. En ervaren zij hoe het is om een eigen onderneming te runnen met echte producten, echte klanten en echt geld.

Vorig schooljaar resulteerde dat in maar liefst 716 bedrijfjes met een gezamenlijke winst van bijna €11.000,-. Dit schooljaar zijn weer honderden zogenaamde ‘junior companies’ (voortgezet onderwijs) en ‘student companies’ (beroepsonderwijs) gestart.