Vrede en recht in een digitale wereld

07/03/2018

Op dinsdagavond 20 februari 2018 vond op initiatief van de Haagse wethouder Saskia Bruines een eerste stakeholdermeeting plaats over het thema Vrede en Recht in een digitale wereld.

Vertegenwoordigers van (inter)nationale organisaties, ministeries, kennisinstellingen, bedrijven, NGO’s en platformorganisaties en gemeenten gaven aan de urgentie te voelen om de vernieuwing van recht en bestuur met het oog op de snelle digitalisering samen ter hand te nemen. Als internationale stad van vrede en recht is Den Haag de plek om dit debat te voeren en een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de juridische vraagstukken in de digitale wereld.