Museumkwartier

23/06/2016

De gemeente Den Haag wil meer musea in de binnenstad om aantrekkelijker te worden voor (buitenlandse) toeristen. Het gebied rond de Hofvijver en het Lange Voorhout moet een Museumkwartier worden; een gebied met internationale aantrekkingskracht. In het kader van de gebiedsontwikkeling organiseerde de gemeente in het voorjaar Buurtgesprekken met vertegenwoordigers van musea, bewoners, bedrijvenverenigingen (BIZ), bedrijven en van de culturele- en kunstinstellingen uit de stad. Het resultaat van deze gesprekken stond op woensdag 22 juni centraal tijdens de slotbijeenkomst in Pulchri Studio. In aanwezigheid van de wethouders Karsten Klein en Joris Wijsmuller koppelde de gemeente terug welke ideeën zijn opgehaald en wat daarmee verder wordt gedaan. Overall is er draagvlak voor de versterking van het gebied en in het bijzonder voor het identificeren ervan als Museumkwartier. Er is begrip voor het méér benutten van dit gebied als toeristisch verblijfsgebied, waarbij ook gezocht wordt naar een goede en slimme balans tussen de bezoekersfunctie en de bewonersfunctie. De gemeente Den Haag gaat de opgehaalde wensen en ideeën voor het gebied verder uitwerken en zal in september een concept plan van aanpak ter advies voorleggen aan een nog samen te stellen klankbordgroep.

Lindblom organiseerde in samenwerking met de gemeente Den Haag de Buurtgesprekken en de Slotbijeenkomst over het Museumkwartier.