Wijnhandelaren: “Schaf Bubbeltax af!”

13/11/2014

De afgelopen maanden hebben de Nederlandse wijnhandelaren in Den Haag aangedrongen op afschaffing van de ‘Bubbeltax’. Peter van Houtert, voorzitter KVNW, tekende namens de wijnbranche een pamflet voor het verlagen van het accijnstarief op mousserende wijn. Dit pamflet is voor het debat over het Belastingplan 2015 aangeboden aan de leden van de Tweede Kamercommissie Financiën.

Het gelijktrekken van het tarief voor mousserende wijn met dat van stille wijn vermindert de administratieve lasten voor de wijnhandel, vereenvoudigt het wijnaccijnstelsel en is een stimulans voor de binnenlandse ondernemers.

Bubbeltax
In Nederland is de wijnaccijns veel hoger dan in de omliggende landen. Mousserende wijn wordt daarnaast nog extra belast: de Bubbeltax. Per 1 januari van dit jaar zit er op een fles mousserende wijn van 0,75 liter zelfs € 1,91 accijns. Het accijnstarief voor een fles stille wijn van 0,75 liter bedraagt € 0,66. Peter van Houtert: “Het belangrijkste is dat het hoge tarief niet te verklaren valt: mousserende wijn is geen luxeproduct zoals dat misschien vroeger het geval was. Doordat bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk een minimumtarief hanteren hebben Nederlandse ondernemers last van oneerlijke concurrentie. Daarnaast lokt het exorbitant hoge tarief – dat afgelopen jaren verder is verhoogd – belastingfraude uit, zeker met de feestdagen in het vooruitzicht!”

Foto: Gerrit de Heus. Den Haag. 11-11-2014. Overhandiging petitie.

Lenteakkoord 2012
In het Lenteakkoord van 2012 is afgesproken dat de Bubbeltax zou verdwijnen. In ruil daarvoor zou de accijns op stille wijn worden verhoogd. Uiteindelijk sneuvelde het voorstel om de Bubbeltax af te schaffen, maar werd de verhoging wel doorgevoerd. “Feitelijk heeft de wijnsector dus betaald voor de afschaffing van de Bubbeltax terwijl dit nog niet gerealiseerd is. Dit is onrechtvaardig en moet zo snel mogelijk worden rechtgezet”, aldus de secretaris van de KVNW, Hans Burghoorn.