‘Kinderen doen mee!’

31/07/2008

Ruim 100 gemeenten hebben concrete afspraken gemaakt over extra ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen. Het gaat daarbij om buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en algemene ontwikkeling. De afspraken zijn vastgelegd in convenanten ‘Kinderen doen mee!’. Staatssecretaris Aboutaleb en de wethouders zetten hun handtekening tijdens een conferentie in het Utrechtse stadion Galgenwaard, in bijzijn van minister André Rouvoet en staatssecretaris Sharon Dijksma.

In totaal groeien in Nederland 400.000 kinderen op in huishoudens met een laag inkomen. Aboutaleb wil het aantal kinderen dat vanwege armoede maatschappelijk niet meedoet, met de helft terugbrengen. Het kabinet heeft hiervoor 80 miljoen euro extra uitgetrokken, zodat gemeenten buitenschoolse activiteiten kunnen ontwikkelen. Tijdens de conferentie ‘Kinderen doen mee!’ prees de staatssecretaris de gemeenten die het convenant ondertekenden en sprak de hoop uit dat de overige gemeenten snel zullen volgen.

Team spirit
Het programma bestond onder andere uit een vraaggesprek met de drie bewindslieden waarbij het leggen van verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen (jeugdbeleid, sport, cultuur, onderwijs en armoedebeleid) centraal stond. Ex-keeper Hans van Breukelen moedigde op geheel eigen wijze de aanwezige wethouders aan vooral samen te werken en vooral te luisteren naar wat er op straat gebeurt. Na de lunch gingen deelnemers tijdens korte workshops in gesprek met organisaties op het gebied van cultuur, kunst en sport die gemeenten kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het convenant. Aan bod kwamen manieren waarop specifieke groepen kinderen bereikt kunnen worden en methoden om de effectiviteit van armoedebeleid te kunnen meten.

Penalty schieten
Tijdens de lunch verplaatste het programma naar het sportveld van de stichting Klein Galgenwaard waar voormalig profvoetballer Jean Paul de Jong de scepter zwaait. Samen met zo’n 50 kinderen van een Utrechtse basisschool liet menig wethouder zich van zijn sportieve kant zien door de bal op de stip te leggen en ‘m in het doel te schieten.

100 handtekeningen
Om de monstersessie ‘handtekeningen zetten’ in strakke banen te leiden waren alle wethouders verdeeld in elftallen. Elk elftal stond bij hun tafel met convenanten opgesteld. Aboutaleb maakte een ronde langs de tafels om de afspraken met iedere wethouder persoonlijk te bekrachtigen: www.lindblom.nl/kinderendoenmee