EQUAL inhoudelijk en feestelijk afgesloten

17/12/2007

Hoe kunnen vrouwen net zoveel verdienen als mannen? Hoe kunnen allochtone jongeren leren zich beter te presenteren? Hoe kan leren en werken worden gecombineerd? Hoe biedt je vroegtijdige schoolverlaters perspectief op een opleiding en een carrière? Kunnen kunstenaars integratie bevorderen? Allemaal vragen die aan bod komen in projecten binnen de Europese subsidieregeling EQUAL. Sinds 2005 zijn in het kader van EQUAL in Nederland zo’n 110 projecten uitgevoerd gericht op gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Op 4 december 2007 vond in Fort Voordorp de slotbijeenkomst plaats van en voor deze projecten.

De bijzondere kennis en ervaringen die zijn opgebouwd in EQUAL, zijn van belang voor iedereen die professioneel betrokken is bij de ontwikkeling of uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Om de projecten en de potentiële gebruikers van de projectresultaten met elkaar in contact te brengen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het initiatief genomen om de EQUAL Slotbijeenkomst te organiseren.
De inzet was om zo’n 400 deelnemers vanuit overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties te ontvangen maar tijdens het inschrijvingsproces bleek al snel dat de belangstelling veel groter was. Drie weken voor de bijeenkomst moest de inschrijving gestaakt worden omdat de maximumcapaciteit van 600 personen was bereikt.

EQUAL IDOLS
Het programma bestond uit een plenaire opening waarin Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb de gebundelde resultaten van de projecten in ontvangst nam. Daarna volgde een intensief programma van 14 workshops over verschillende vraagstukken binnen de thema’s gelijke kansen, integratie, activering, leren & werken en ondernemerschap. ’s Middags vond een informatiemarkt plaats. Daarvoor was zoveel belangstelling dat er een verwarmde tent moest worden geplaatst op de binnenplaats van Fort Voordorp om alle EQUAL projecten voldoende ruimte te geven om zichzelf te presenteren. De middag werd afgesloten met de ludieke EQUAL IDOLS verkiezingen. Deze werden na lang beraad van de vakkundige jury gewonnen door het project ‘Je verdiende loon’. Eeuwige roem was hun prijs.

Slot en start
Lindblom heeft in nauwe samenwerking met opdrachtgever Agentschap SZW het concept voor de bijeenkomst ontwikkeld en de organisatie verzorgd. In 2005 organiseerde Lindblom in opdracht van het Agentschap ook de EQUAL Startbijeenkomst.